Analýza výberového konania dopravcov pre PepsiCo

Nedávno som sa zúčastnil analytickej súťaže ‘Data Analytics Competition (DAC 2017)’, ktorá je sponzorovaná spoločnosťami a PepsiCo, Tableau v spolupráci s Goldman Sachs, JC Penney a AT&T. Úlohou bolo analyzovať výberové konania dodávateľov pre spoločnosť Pepsi z ich historických dát a vyhodnotiť ich výber, prípadne nájsť riešenie do budúcna.

Orginálne zadanie od Pepsi: 

U.S. annual procurement process takes place to receive bids from different carriers on our many transportation lanes. We specify the lane (example: Mesquite, TX to Denver, CO), target rate, and annual number of loads we plan to send. The carriers will bid with their most competitive rates, and specify capacity (the number of loads they are willing to haul). Next, we select one or more carriers for the lane, assigning a percentage allocation (example: 50% to carrier A, 25% to carrier B, and 25% to carrier C). Currently we select carriers based on several factors, including rate, capacity, and carrier history/relationship. From a procurement perspective, we want to find the ‘sweet spot’ where we can have low costs and achieve high service. If we choose poorly and experience service issues, it usually costs us more to find alternate carriers, and wastes valuable time.

We believe there is some inherent risk in simply accepting the lowest bids. The risk is that the carrier may not be able to fulfill their obligation to haul freight for the full year. When this happens, we must find an alternate carrier, often at a higher cost.

V prvom rade bolo potrebné zistiť z akej cenovej hladiny si Pepsi dodávateľov vyberá. Preferuje lacnejšie ponuky alebo tie, ktoré sa nachádzajú okolo priemeru a majú vyššiu pravdepodobnosť byť “kvalitnejšie”? Porovnávať ponuky dáva samozrejme zmysel iba na rovnakých trasách a v jeden rok preto sú dáta segmentované podľa týchto pohľadov. Z vizualizácie je možné vidieť, že vybraný dopravcovia sa prevažne nachádzali pod priemernou ponúkanou cenou. Farebne sú tiež odlíšení dopravcovia, ktorí spadajú do smerodatnej odchylky od ponúkaného priemeru.

Vieme teda, že PepsiCo si vyberá prevažne pod cenu, avšak čo to pre spoločnosť znamená vo výsledku? Z dát bolo možné vypočítať rozdiel medzi plánovanými a skutočnými nákladmi a teda určiť náklady alebo úspory, ktoré vyplývali z výberu daného dopravca. Chceme však vidieť ako sa náklady a úspory líšili v prípade, že si PepsiCo vybrala dopravcu pod cenou, prípadne čo sa dialo ak si vybrala niekoho s priemernou cenou alebo dokonca nad priemerom? Na to bolo potrebné vytvoriť novú dimenziu smerodatnej odchylky – koľko smerodat. odcyliek je dopravca od priemeru? Znova sa na dáta pozeráme cez jednotlivé trasy a náklady sú farebne odlíšené červenou farbou od zelených úspor.

Pri pohľade na všetky roky bolo možné zhodnotiť, že ak si PepsiCo vyberala pod cenu, tak to v konečnom dôsledku často viedlo k navýšeniu plánovaných nákladov a pre spoločnosť sa takéto kontrakty stali nevýhodnými. Finálne doporučenie preto bolo vyberať si spoločnosti v okolí priemeru ponúkanej ceny na trasu a brať viac do úvahy kvalitu a spolahlivosť dodávateľa.

Comments

comments

Leave a Reply